Visual Basic 2010

В дисциплината Информатика в десети клас се разглеждат следните модули и теми:

Модул 1: Основни типове данни и оператори

Тема 1: Алгоритми и програми.

Тема 2: Въведение във Visual Studio 2010. Елементи на средата.

Тема 3: Първа програма на Visual Basic.

Тема 4: Основна форма и контроли.

Тема 5: Методи и свойства. Оператор за присвояване.

Тема 6:  Основни оператори. Функция Val . Проект „Температурен конвертор“.

Тема 7: Функция Format. Проект: „Калкулатор на фаянс“.

Тема 8: Основни типове данни. Променливи – видове. Деклариране.

Тема 9: Използване на променливи. Процедури. Проект за изчисляване на осигуровки. Фунция FormatCurrency.

Тема 10: Функция MsgBox. Конкантенация. Проект „Валутен конвертор“.

Тема 11: Проект „Биоритми“.

Тема 12: Реализация на разклонени алгоритми. Булеви оператори. Условен оператор IF…THEN….

Тема 13: Вложени If оператори. Проект „Индекс на телесната маса“.

Тема 14: Разширен IF…THEN….ELSE оператор. Проект „Карта на съкровищата“.

Тема 15: Оператор за многовариантен избор Select…Case…

Тема 16:  Проект „Изгорени калории“.

Тема 17: Проект „Фото снимки“.

Тема 18: Разклонени алгоритми – обобщение. Проект „Автомобил под наем“.

Тема 19: Неопределени цикли. Оператори за цикъл Do While..Loop и  Do Until…Loop. Проект „Делимост“.

Тема 20: Цикъл със следусловие – Do …Loop While  и  Do …Loop Until.

Тема 21:Процедури и функции. Функция RND() и функция INT(). Проект „Познай числото“.

Тема 22: Определени цикли. Оператор For…Next. Вложен цикъл.

Тема 23: Проект “Намери сбора”.

Тема 24: Циклични алгоритми. Обобщение. Проект „Намери разликата“.

Модул2: Програмиране на основни алгоритми

Тема 25: Масиви. Проект „Зодиакален справочник“.

Тема 26: Проект „Пазаруване по каталог“.
Тема 27:  Намиране на минимален и максимален елемент. Проект „Кой е най…?“.
Тема 28: Създаване на страници за избор във форма. Обмен на данни с външни файлове. Проект „Картотека“.
Тема 29: Проект „Книжарница“.
Тема 30: Рисуване на фигури.
Тема 31: Диалогови прозорци.

Comments are closed