Pascal

В дисциплината Информатика в десети клас се разглеждат следните модули и теми:

Модул 1: Основни типове данни и оператори

Тема 1: Алгоритми и програми.
Тема 2: Езикът Pascal – систаксис и семантика. Елементи на ЕП. Обща структура на програма.
Тема 3: Тип на данните. Деклариране на стандартни ТД.
Тема 4: Операции, вградени функции и изрази.
Тема 5: Реализация на линейни алгоритми. Процедури за въвеждане и извеждане на данни.
Тема 6: Реализация на разклонени алгоритми. Оператор IF. Оператор за избор на вариант CASE.
Тема 7: Задачи от разклонени алгоритми.
Тема 8: Циклични алгоритми. Оператори While и Repeat.
Тема 9: Циклични алгоритми. Оператор за цикъл с параметър. Вложени цикли.
Тема 10: Сравнение на операторите за повторение. Задачи.
Тема 11: Дефиниране на потребителски типове данни. Изброени и ограничени типове данни.

Модул2: Програмиране на основни алгоритми

Тема 12: Структура от данни тип масив. Определение, дефиниране на тип масив и операции с масиви.
Тема 13: Въвеждане и извеждане елементите на масив.
Тема 14: Задачи от масиви. Алгоритми за търсене и броене. Намиране на сума, на най-голям и най-малък елемент в масив.
Тема 15: Работа с текстове. Структурен тип „низ” в Pascal.
Тема 16: Структурен тип “запис”. Оператор with.
Тема 17: Структуриран тип файл. Файлове в ЕП Pascal.

Comments are closed