ИТ 8

В дисциплината Информационни технологии в осми клас се разглеждат следните основни модули и теми:

Модул 1: Компютърни системи

Тема 1: История на компютърната техника.
Тема 2: Основна схема на компютърна система.
Тема 3: Технически параметри на компютърна конфигурация.

Модул 2: Операционна система

Тема 4: Предназначение и основни функции на ОС.
Тема 5: Управление на ВИУ.
Тема 6: Работа с файловата система. Търсене на файлове.
Тема 7: Инсталиране и деинсталиране на програми.

Модул 3: Архивиране на данни

Тема 8: Архивиране и компресиране на данни.
Тема 9: Използване на архивиращи програми.

Модул 4: Компютърни мрежи

Тема 10: Видове топологии на локална мрежа. Мрежови устройства и свързващи елементи.
Тема 11: Достъп до ресурсите на локалната мрежа. Използване на мрежов принтер.
Тема 12: Обмяна на файлове в локална мрежа.
Тема 13: Протоколи и услуги в Интернет.
Тема 14: Структура и организация на работа в Интернет. Адреси в Интернет.
Тема 15: Защита на компютърните мрежи от неоторизиран достъп.
Тема 16: Използване на специализирани програми за получаване и изпращане на файлове в Интернет.

Модул 5: Създаване и публикуване на интернет сайт

Тема 17: Интернет сайт със статично съдържание. Основни фази в разработката на сайт.
Тема 18: Създаване на сайт с Front Page.
Тема 19: Създаване на таблици. Форматиране на текст.
Тема 20: Създаване на хипервръзки.
Тема 21: Вмъкване на web-компоненти.
Тема 22: Използване на фреймове.
Тема 23: Публикуване на  сайт.

Comments are closed