C#

Модул 1: Основни типове данни и оператори

 1. Система за програмиране.
 2. Средата на Visual Studio 2010. Първа програма.
 3. Обектно и събитийно програмиране. Основни типове данни в C#.
 4. Програма в С# – основни елементи.
 5. Променливи и константи. Инициализация.
 6. Операции и изрази. Оператор за присвояване.
 7. Стандартен клас математически методи.
 8. Въвеждане и извеждане на данни.
 9. Форматиране на извежданите данни.
 10. Разклоняване на програмата. Условен оператор – синтаксис и семантика.

Модул 2: Програми с графичен интерфейс

 1. Изграждане на графичния интерфейс.
 2. Основни компоненти.
 3. Оформяне на проекта.
 4. Реализация на алгоритъм в метод.
 5. Генериране на случайни числа.

Модул 3: Цикли и масиви

 1. Оператор For – синтаксис и семантика.
 2. Оператори While и Do….while – синтаксис и семантика.
 3. Масиви. Едномерен масив.
 4. Вложени цикли. Сортиране.
 5. Двумерен масив.

Comments are closed