Едномерен масив

1. Понятие за масив а) Определение Масивът е област от паметта (структура от данни), разделена на полета с еднакъв размер, в които могат да се съхранят едновременно редица от еднотипни стойности. б) Характеристики Име на масива – което е общо за всички полета на структурата; Дължина на масива – броят …

Continue reading