Тема 7: Задачи от БД

Задача1: Задача2: Създайте БД “Персонал”, която съдържа информация за служителите от дадена фирма. Създайте следните таблици: Таблица “Персонал” , която има следните полета: ¨      Персонален# – текстово поле, (персонален номер на сътрудник); ¨      Име – текстово поле, (собствено име, дължина 20); ¨      Фамилия – текстово поле, (фамилия, дължина 20); ¨      …

Continue reading

Тема 6: Създаване на отчети

1. Същност на отчетите (Reports) Отчетите се използват предимно за отпечатване на селектирана информация от база данни. Те могат да визуализират данни директно от една или повече таблици или да визуализират резултатите от заявка. 2.Създаване на отчет чрез Report Wizard В прозореца “Database” избираме Report и се натиска New ДП …

Continue reading

Тема 5: Създаване на форми

1.Форми – същност (Forms) Формата служи за попълване на данни в таблица. Формулярът представлява прозорец (с приятен интерфейс), съдържащ набор от контроли (етикети, текстови полета и полета за отметка), позволяващ Ви да преглеждате, въвеждате или редактирате информация от базата данни. 2. Създаване на формуляри чрез Form Wizard Form Wizard – …

Continue reading

Тема 4: Създаване на заявки. Видове заявки.

1. Предназначение Заявките се използват за: Добавяне или изтриване на нови записи; Обновяване на съществуващи записи; Показване на група от записи от една или няколко таблици, отговарящи на определени условия; 2. Същност на заявката Заявката служи за извличане, комбиниране и визуализиране на данни от една или повече таблици, по зададени …

Continue reading

Тема 3: Създаване на таблици. Сортиране и филтриране на записи.

1. Стартиране на Access бутона Старт > All Programs > Мicrosoft Оffice > Мicrosoft Оffice Аccess 2013 2. Създаване на БД а) Отваряне на съществуваща база данни Изберете Open от менюто File; Изберете файла на последната отваряна база данни от долната част на менюто File; От панела Getting Started изберете …

Continue reading