Тема 22: Използване на фреймове.

1. Фреймове Фреймовете осигуряват начин за разделяне на екрана на посетителя на Web сайта на две или повече области, всяка от които съдържа отделна, самостоятелно превъртаща се Web страница. Front Page ви дава възможност да създавате фреймове с 10 различни вида подреждане. Смисълът на фреймовете е да направят Web сайта по-лесен …

Continue reading

Тема 21: Вмъкване на web-компоненти.

1. Вмъкване на компонент на Front Page – Щракнете на мястото, където желаете да се намира; – От Insert/Components изберете желания компонент; – Променете характеристиките на компонента според нуждите си. Comment –   вмъква   коментар в HTML кода на страницата; Page Banner – вмъква графичен банер в горната част на  Web …

Continue reading

Тема 20: Създаване на хипервръзки.

Ролята на хирервръзките (препратките) при изграждане на хипертекстови документи е да ни препращат от страницата, в която се намираме, към обект в документа или към друг (хипертесктов или не) документ. Препратката може да бъде поставена върху текст или изображение в страницата и да е връзка към друга страница в същия …

Continue reading

Тема 19: Създаване на таблици. Форматиране на текст.

1. Въвеждане и форматиране на текст в Web страница В изглед Page въведете и форматирайте текста, както бихте го направили в Word. Можете да използвате: командите от менюто Format – Font – за избор на шрифт, стил, размер, цвят на шрифта и ефекти; – Paragraph –подравняване на абзаците, отстъпи на …

Continue reading

Тема 18: Създаване на сайт с Front Page.

1. Планиране на сайт Web сайтът представлява набор от Web страници и други файлове, свързани по между си. Web сайтовете обикновено имат конкретна цел  – лична или бизнес – ориентирана. Front Page върви в комплект с програми – помощници (wizards), които ви превеждат стъпка по стъпка през процеса на създаване …

Continue reading