Тема 6: Работа с файловата система. Търсене на файлове.

1. Характеристики на файл За да разгледате характиристиките на файл натиснете десен бутон/Properties. Основните характеристики на файл са: име на файла Type of file: тип на файл Open with: програма с която файла се отваря по подразбиране, т.е. програмата с която е асоцииран този тип файл; Location: местоположение на файла …

Continue reading

Тема 5: Управление на периферни устройства

1. Обща схема за управление на входно-изходни устройства Ефективното използване на ВИУ е невъзможно без наличието на специализиран хардуер, специализирани програмни средства, предоставяни от производителя на ВИУ, както и от достатъчно прост модел за работа с входно/изходно устройство, който всеки потребител лесно може да разбере и използва, независимо от подготовката …

Continue reading