Тема 12: История на изчислителната техника.

1. Предмеханичен етап Предмеханичния етап обхаща периода от дълбока древност до XVII век. Засилването на потребността от средства за пресмятане води до появата на устройства наречени с общото име “абак” (сметачна дъска). Абакът представлява дъска с вдлъбнатини върху нея. В тези вдлъбнатини се поставяли камъчета, които се предвижвали по определена …

Continue reading